Λεμφικό μασάζ – Lymphatic Massage

Εξειδικευμένη τεχνική ήπιας μάλαξης με στόχο τη φυσική αποστράγγιση της λέμφου. Βοηθά στον περιορισμό του οιδήματος, στην καταπολέμηση της κατακράτησης υγρών και στην αποτοξίνωση του οργανισμού

Λεμφικό massage σε όλο το σώμα / Full body lymphatic massage: 45‘ / 30 €